Ravitulemuse garantii

Mõistagi pole miski siin ilmas igavene ja see kehtib ka meie töös. Võime kindlalt väita, et täna hambaravis kasutusel olevad tehnoloogiad ja materjalid  võimaldavad saavutada pikaajalisi suurepäraseid tulemusi. Kuid väga olulised on Teie suuhügieen, suu keskkond, sülje omadused ja üldine tervislik seisund. Millised riskid on konkreetsel ravijuhul, selgitame igale patsiendile tema ravi iseärasustest lähtuvalt. Üldkokkuvõttes annab aga pikaajaliselt hea ravitulemuse (garantii) meie ühiselt planeeritud ravi-kirurgia- proteetilise plaani täielik(!) teostamine ning hilisem regulaarne hooldus ja kontroll.

1043